Bergsbotn kraftverk

Fakta

  • Bygd i 1986
  • Francis turbin
  • Produksjon 26 GWh
  • Årets produksjon 23 GWh
  • Fallhøyde 353 m.
  • Magasinkapasitet 21.59 GWh
  • Installert effekt 7,9 MW

Kontaktperson

Eivind Andersen

Telefon: +47 906 23 590

Epost: eivind.andersen@tromskraft.no 

 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS