Troms Kraft Nett AS

TROMS KRAFT NETT AS er et av landets største nettselskap. Selskapet utvikler, overvåker og vedlikeholder et kraftnett bestående av 4.475 nettstasjoner og 31 transformatorstasjoner, samt 10.000 kilometer med kraftlinjer.

Døgnet rundt sørger selskapets medarbeidere for at nettet til enhver tid forsyner våre om lag 60.000 kunder og 70.000 anlegg med stabil strøm. Tilrettelegging for samfunnsutvikling gjennom investeringer i kraftnettet og opplæring i elsikkerhet er også sentrale områder for selskapet. Troms Kraft Nett AS er et heleid datterselskap av Troms Kraft AS.

Gå til Troms Kraft Nett sin nettside

 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS