Troms Kraft AS

TROMS KRAFT AS er morselskapet i konsernet Troms Kraft. Selskapets rolle er styring og kontroll av datterselskapene i konsernet, samt stab- og støttefunksjoner innen administrasjon, økonomi og risk management.

 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS