Nordic Green Energy

Nordic Green Energy er konsernets kraftomsetningsselskap i Sverige og Finland. Selskapet er et heleid datterselskap av Troms Kraft Strøm AS. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og avdelingskontor i Vasa i Finland.

Les mer på nordicgreen.se

Copyright © 2018 Troms Kraft AS