Ishavskraft AS

ISHAVSKRAFT AS selger fornybar energi i det norske sluttbrukermarkedet. Selskapet er Nord-Norges største kraftomsetningsselskap, en betydelig aktør i nasjonal sammenheng og en av Norges største forvaltere av konsesjonskraft.

Ishavskraft sin ambisjon er å være en aktiv samarbeidspartner i spørsmål om miljø og energiøkonomisering. Selskapet er den eneste kraftleverandøren i Nord-Norge som er sertifisert etter internasjonale standarder for kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og arbeidsmiljø (OHSAS 18001).

Ishavskraft AS har kontorer i Alta og Tromsø, og selskapet er et heleid datterselskap av Troms Kraft Strøm AS.

Les mer på ishavskraft.no

 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS