Konsernstyret

Konsernstyret består av 7 medlemmer, herav to valgt av og blant de ansatte.

Inge K. Hansen

Styreleder

Kristin Bjella

Nestleder

Bjarne Borgersen

Styremedlem

Kathrine Tveiterås

Styremedlem

Alf Eirik Røkenes

Styremedlem

Anita Foshaug

Ansattevalgt styremedlem

Tore Nilsen

Ansattevalgt styremedlem

Varamedlemmer

Perry Strømdal
Marion Høgmo
Geir-Arne Sørensen
Ann Kristin Sørensen 

Ansattevalgte varamedlemmer

Jostein Jerkø
Marian Willumsen
Petter Chruickshank
Anne Lise Hansen

Revisor

KPMG 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS