Konsernledergruppen

Semming Semmingsen

Konsernsjef

+47 915 77 915 / semming.semmingsen@tromskraft.no

Laurence Frémion-Pitras

Konserndirektør økonomi / CFO

+47 979 66 030 / laurence.fremion-pitras@tromskraft.no

Erling Dalberg

Konserndirektør for innovasjon og utvikling

+47 908 80 022 / erling.dalberg@tromskraft.no

Eirin Kjølstad

Administrerende direktør / CEO, Troms Kraft Nett AS

+47 905 65 329 / eirin.kjolstad@tromskraft.no

Helge Eklund

Administrerende direktør / CEO,Troms Kraft Produksjon AS

+47 481 97 522 / helge.eklund@tromskraft.no

Stig A. Hansen

Administrerende direktør / CEO, Ishavkraft AS

+47 907 75 716 / stig@ishavskraft.no

Erki Milistver

Verkställande direktør/ CEO, Nordic Green Energy

+35 840 5234092 / Erki.Milistver@nordicgreen.fi

Stein-Gunnar Bondevik

Direktør samfunnskontakt

+47 974 08 801 / stein-gunnar.bondevik@tromskraft.no

Ellen Beate Lundberg

Direktør forretningsutvikling

+47 915 99 302 / ellen.beate.lundberg@tromskraft.no

Bjørn Inge Pettersen

Finanssjef / risk manager

+47 905 66 735 / bjorn.inge.pettersen@tromskraft.no

Copyright © 2018 Troms Kraft AS