Bedriftsforsamling

Bedriftsforsamlingens sentrale oppgaver er å velge styre, og har også vedtaks- eller uttalelsesrett i nærmere angitte saker av stor betydning. Hensikten med organet er å styrke de ansattes medbestemmelse i den overordnede ledelsen. 
5 av 15 medlemmer er valgt av og blant de ansatte.

MEDLEMMER

Troms fylkeskommune

Torbjørn Bongo (bedriftsforsamlingens leder)
Synnøve Søndergaard
Anne Grete Normann
Håvard K. Gulliksen
Askild Gjerstad
Ellen Øseth

Tromsø kommune

Ingrid Marie Kielland (nestleder)
Torill Nustad
Jarle Heitmann
Tormod Ingebrigtsen

Ansattevalgte representanter

Tine Otterstad
Preben Helgesen
Ole Pettersen
Øystein Aspenes
Aino Øwre

Copyright © 2018 Troms Kraft AS