Etter at de har sondert markedet, har styret i Vesterålskraft i dag besluttet at de ønsker å gå videre med Troms Kraft. Troms Kraft ser fram til forhandlingene, og håper å komme fram til et resultat som begge parter ser seg tjent med. Forhandlingsresultatet skal etter planen være klart i slutten av juni.

- Vi er glade for at Vesterålskraft peker på vårt foreslåtte alternativ som det mest attraktive, og gleder oss til å gå i nærmere dialog for å utvikle et godt og sterkt partnerskap til beste for innbyggere og næringsliv, sier Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft.

Les pressemeldingen fra Vesterålskraft her