- Ja, nå inviterer vi alle som ønsker informasjon om det arbeidet som er gjort gjennom mulighetsstudien til folkemøte. Her vil vi presentere hvorfor Troms Kraft og Ymber har startet arbeidet med mulighetsstudien og hva vi har kommet fram til. Det vil også bli anledning til å gi innspill til dette arbeidet, sier Geir Håvard Hanssen i Troms Kraft, som er prosjektleder for mulighetsstudien.

Her er tid og sted for folkemøtene:

Kvænangen: Mandag 13.02.23 klokken 17.30-20.30 på Kvænangsbotn Grendehus
Nordreisa: Tirsdag 14.02.23 klokken 17.30-20.30 på Kirkebakken menighetshus, Storslett
Kåfjord: Onsdag 15.02.23 klokken 17.30-20.30 på Senter for Nordlige folk, Manndalen
Storfjord: Torsdag 16.02.23 klokken 17.30-20.30 på Samfunnshuset, Skibotn

Nå håper Troms Kraft og Ymber at mange møter opp for å få mer kunnskap om mulighetsstudien.

- Kraftsituasjonen er et viktig tema som opptar mange, og det er delte meninger om hvordan ny kraft skal produseres. Vi håper derfor folk vil delta på folkemøtene for å gi sine innspill til prosessen, sier Hanssen.

Mulighetsstudie for kraft- og industriutvikling

Troms Kraft og Ymber startet i høst en mulighetsstudie for kraft- og industriutvikling i Nord-Troms. Det gjør de fordi de ønsker å lytte til innbyggerne og reindrifta, før de beslutter om- og hvor det er mulig å bygge vindkraftverk og industri i regionen.

Les mer om mulighetsstudien på nettsidene til Troms Kraft.

Analyser utført av NVE og Statnett viser at økt bruk av fornybar energi i det nordnorske samfunnet vil føre til at kraftoverskuddet i nord blir brukt opp. Om vi i fremtiden må importere mer av strømmen fra Sverige og Europa, vil vi risikere høyere strømpriser også i Nord-Norge. For å unngå kraftunderskudd må vi produsere mer kraft i vår region.

Mulighetsstudien erstatter ikke de formelle kravene som stilles til et kraftselskap som ønsker å bygge ut ny kraftproduksjon. Den formelle prosessen med konsekvensutredning og før- og etterundersøkelser starter når mulighetsstudien er avsluttet, dersom kommunestyret åpner for dette.

- Troms Kraft og Ymber har valgt å starte arbeidet med en mulighetsstudie, fordi vi mener det er viktig å ta dialogen med kommunene, reindrifta, innbyggerne og andre viktige interessenter så tidlig som mulig i en slik prosess, sier Hanssen, og legger til.

- På det andre arbeidsgruppemøtet ble det pekt ut områder hvor det kan være mulig å få til kraftproduksjon. Disse områdene vil bli presentert på møtene.

På folkemøtet vil innbyggerne i de fire Nord-Troms kommunene få anledning til å gjøre seg kjent med arbeidet og gi sine innspill. Det blir enkel servering.