Troms Kraft har styrket sitt arbeid med bærekraft i de senere år. Rapporter om klimaendringer blir stadig mer dramatisk, og det er helt nødvendig at alle enkeltpersoner og bedrifter snur alle steiner for å finne ut hvordan de kan bidra til å minske utslipp. For Troms Kraft og våre datterselskap har dette svært høy prioritet, og vil være noe som vil blir målt på i tida som kommer. Vi har ikke til hensikt å henge etter i dette arbeidet, sier Stein-Gunnar Bondevik, samfunnskontakt i Troms Kraft.

Trainee-programmet er designet for å ikke bare tiltrekke seg kandidater med bærekraftskompetanse i sin utdanning – det skal også gi kandidatene både kunnskap og nettverk. Kandidatene vil derfor følge et felles opplegg i regi av Næringsforeningen, ved siden av selve jobben i selskapene.

-Dette tror vi blir et veldig bra og attraktivt opplegg for kandidatene. På denne måten får de ikke bare opplæring i bedriftene, de får også faglig påfyll og et miljø og nettverk innenfor bærekraft som kan bli veldig nyttig og inspirerende. Det er også bra for bedriftene at vår egen trainee får innsikt i hvordan ting gjøres i andre bedrifter. Bærekraft er heldigvis ikke et område som bedriftene konkurrerer på – her tjener alle på å dele, sier Bondevik.

Stillingsutlysningene er nå ute, de kan man finne her. Troms Kraft har per i dag flere prosjekt som har som mål å komme fram til nye forretningsmodeller innen det grønne skiftet, noe som vil være et sentralt arbeidsområde for trainee-stillingen.

-Vi oppfordrer alle som vil være med og drive fram det grønne skiftet til å søke. Vi garanterer spennende, grønne jobber, sier Bondevik.

Søknadsfristen er: 1. april 2022