-Vi er veldig glade for at dette nå er på plass – det var på tide. Troms Kraft er eid av folket i Troms, et folk som både snakker norsk og samisk. Selv om de fleste behersker norsk, er det et mål for oss å legge så godt som mulig til rette for en dialog også på samisk, sier Stein-Gunnar Bondevik, samfunnskontakt i Troms Kraft.

Samarbeidet med Sametinget kom i stand etter at nettselskapene Troms Kraft Nett og Nordlandsnett fusjonerte, og man valgte å gi det nye selskapet det samiske navnet Arva. Det innledet et samarbeid som ikke bare gjelder språk i seg selv, men også gir noen råd for hvordan energiselskapet skal samhandle med det samiske samfunnet framover.

-Det var viktig at dette arbeidet ble gjort på en skikkelig måte. Man tar ikke bare et samisk navn på et nettselskap sånn uten videre. Vi er derfor veldig glade for at Sametinget ville inngå dette samarbeidet med oss, sier Bondevik.

De samiske sidene er ikke en ren speiling av de norske, men gjengir det aller meste av den vesentlige informasjonen på samisk. I tillegg arbeider Troms Kraft-konsernet med å legge til rette for å kunne svare på kundehenvendelser på samisk. I avtalen med Sametinget er det også et mål å lage et veikart for god, løpende kommunikasjon mellom energiselskapet og det samiske samfunnet.

-Sametinget har et uttalt mål om å øke synligheten av det samiske språket i Norge. Det var derfor naturlig for oss å inngå i et samarbeid da et av landsdelens største selskap ønsket å bruke samisk firmanavn. Vi tror og håper at dette prosjektet kan danne en mal for andre selskapers bruk av samisk språk i sin profilering, og vi ser gjerne at flere gjør som Troms Kraft. Det må imidlertid gjøres grundig og med respekt for samisk kultur, sier sametingsråd for språk, Mikkel Eskil Mikkelsen, ved Sametinget.

Foreløpig er det kun morselskapet Troms Kraft som har publisert de nye sidene. Arva og Ishavskraft vil lansere sine satsinger på et senere tidspunkt.

Foran fra venstre: Frøydis Dalseng, Troms Kraft, Risten Aile Mienna, Arva, Anne Helene Bals, Ishavskraft, Hege Villumstad, Arva, Hege Schanche, Sametinget

Bak fra venstre: Magne Svineng, Sametinget, Mikkel Rasmus Logje, Sametinget, Stein-Gunnar Bondevik, Troms Kraft, Sten Willy Andreassen, Ishavskraft