Troms Kraft ønsker å ta en ledende rolle i omstillingen til det nye, grønne samfunnet.

– Det gjør vi først og fremst gjennom å legge til rette for ytterligere elektrifisering av transport og industri som i dag er avhengig av fossile energikilder. Men vi vil også motivere kunder og samarbeidspartnere til å være med på å skape fart i det grønne skiftet. Derfor setter vi av 500.000 kroner hvert år til lag og foreninger, hvor en av forutsetningene for å få støtte vil være at søkeren viser vilje til å engasjere seg i den grønne omstillingen samfunnet er inne i, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Stein-Gunnar Bondevik.

Fondet deler ut støtte to ganger i året. Søknadsfrist er 1. mai og 1. november.

Må bidra til et grønnere samfunn

Administrasjonssjef Frøydis Dalseng er spent på hvilke søknader som kommer inn.

– Søknaden må inneholde forslag til aktiviteter som bidrar til et grønnere samfunn. Utover det står søkerne fritt til selv å velge hvilke miljøvennlige grep de ønsker å satse på, sier hun.

Søkerne må være frivillige organisasjoner og ha tilhørighet i vårt område, og drive aktivitet rettet mot barn og unge. Prosjekter der målgruppa er voksne kan også få støtte, dersom ideen er god nok. Øvre grense per søker er kr 50 000.

Lurer du på om ditt lag eller forening kan søke om støtte fra vårt nye bærekraftsfond? Les mer og søk om støtte fra Troms Kraft bærekraftsfond