Troms Kraft har spilt en viktig rolle i samfunnsutviklingen siden de første generatorene skaffet folk lys i husan, på slutten av 1800-tallet. Nå står vi foran en ny, stor endring.

– Som kraftprodusent vet vi at vi kan spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Først og fremst ved å jobbe for ytterligere elektrifisering av områder som i dag er avhengig av fossile energikilder, men også ved å oppfordre kunder og samarbeidspartnere til å ta mer miljøvennlige valg i sin hverdag, sier Semmingsen, og legger til at han er stolt av konsernets nye visjon: “Kraft til å endre samfunnet – sammen!”

Ny logo og grafisk profil

Med bakgrunn i endringene konsernet har gjennomgått, og den nye retningen som er pekt ut for fremtiden, har vi i samarbeid med designbyrået Tank utarbeidet en modernisert grafisk profil for Troms Kraft AS og Troms Kraft Produksjon. Vi er svært fornøyd med resultatet.

– Vi viderefører arven og tar vare på sentrale designelement, samtidig som vi bygger opp under profilen som en moderne, fremtidsrettet, grønn virksomhet. Logoen er en modernisering og videreføring av tidligere logoer, men det er blitt et mykere og friere symbol, som kan gi flere assosiasjoner, for eksempel skovl, blomst, vindkraft, stjerne og snø. I tillegg er logoen mer fleksibel og anvendelig i alle størrelser og på forskjellige flater, forklarer direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Stein-Gunnar Bondevik.