– Vi tror hydrogen vil bli en viktig del av den framtidige energimiksen, og ser på denne investeringen som en del av vår strategi for å bidra til å bygge Nord-Norge som en vekstregion basert på fornybar energi. Vi mener at dette partnerskapet - strategisk lokalisert i Glomfjord, med sin tunge industrihistorie innenfor hydrogen - har gode forutsetninger for å lykkes, sier Erling Dalberg, konserndirektør for innovasjon og utvikling i Troms Kraft.

Glomfjord Hydrogen AS ble etablert i 2016, med mål om å etablere storskala hydrogenproduksjon, både i komprimert og flytende form. Målet er i første omgang å vinne anbudet om Vestfjord-fergene, som skal ha sine første leveranser av hydrogen allerede i 2025. I tillegg arbeides det med flere andre markedskanaler. I 2020 kom det på plass en samarbeidsavtale med franske Air Liquide om flytendegjøring av hydrogen.

– Med Air Liquide, NEL Fuel og nå Troms Kraft ombord, begynner vi å nærme oss et komplett partnerskap. Som det største energikonsernet i nord bringer Troms Kraft viktig kompetanse om energimarkedet inn i Glomfjord Hydrogen. I tillegg får vi en solid og langsiktig finansiell partner, noe som er avgjørende i et marked under oppbygging, sier Vegard Frihammer, administrerende direktør i Greenstat, største aksjonær i Glomfjord Hydrogen AS.

En rekke offentlige utredninger det siste året etterlater ingen tvil om at hydrogen vil bli et viktig satsingsområde for Norge som energinasjon. Meløy kommune har derfor arbeidet strategisk og målrettet over lang tid for at kommunens kompetanse og infrastruktur innenfor hydrogen skal resultere i ny industri i Glomfjord.

– Vi er spesielt glade for å få nordnorske partnere ombord i prosjektet. Skal vi lykkes med omstillingen må vi samle alle gode krefter i landsdelen, dette kan ingen gjøre alene. Vi tror at Glomfjord Industripark, som fram til 1993 huset verdens største hydrogenfabrikk, kan bli en spydspiss og et kompetansesentrum for hydrogen i nord. Vi gleder oss til å aksle denne trøya sammen med Troms Kraft, sier ordfører i Meløy, Sigurd Stormo.