1. Rekordstort utbytte fra Troms Kraft
Panorama m fjell cropped

Rekordstort utbytte fra
Troms Kraft

Troms Kraft sitt årsregnskap for 2020 ble i dag lagt fram med et resultat etter skatt på 725 millioner kroner. Styret anbefaler et utbytte til eierne på 250 millioner kroner, som er det største utbyttet som Troms Kraft noen gang har levert til sine eiere Troms Holding (60%) og Tromsø kommune (40%).

Publisert 25.03.2021 (Oppdatert 09.06.2023)

FISK3452

– Vi har lagt bak oss et svært godt år, til tross for den krevende situasjonen som pandemien har påført samfunnet. Konsernet har driftet godt i alle ledd, og fått betalt for innsatsen. I tillegg har vi lyktes med større strukturelle grep, herunder salg av vår svenske og finske virksomhet, som er viktige årsaker til det ekstraordinært gode resultatet, sier Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft AS.

Troms Kraft er et helintegrert energikonsern som produserer om lag 1.1 TWh fornybar kraft gjennom sitt datterselskap Troms Kraft Produksjon. Selskapet distribuerer kraft til ca 130 000 nettkunder fra Lurøy i sør til Karlsøy i nord gjennom nettselskapet Arva, med hovedkontor i Bodø. Det heleide Ishavskraft, med hovedkontor i Alta, er blant landets fem største strømselskap. Troms Kraft har i tillegg etablert selskapet Fjuel Tromsø sammen med Tromsø Havn, som skal levere løsninger for landstrøm.

Inge hansen portrettfoto

– Vi har nå bak oss flere år med gode resultat i selskapet, hvor vi sakte men sikkert har bygd soliditet. Dette er blant annet et resultat av utvist tålmodighet fra våre eiere. Derfor er det ekstra gledelig å kunne levere et så stort utbytte til nytte for folk og næringsliv over hele fylket. Dette kommer som et resultat av langsiktig, hardt arbeid, fokus på kjernevirksomhet og god dialog med eierne, sier styreleder i Troms Kraft AS, Inge K. Hansen.

Utsalget av den utenlandske virksomheten markerer et strategisk skifte for konsernet. Den nye strategien, «Kraft til å endre», legger stor vekt på Troms Kraft sin rolle som ledende aktør i omstillingen til et utslippsfritt samfunn, og bærer bud om en mer aktiv rolle i elektrifiseringen av Nord-Norge.

– Det blir krevende å nå våre myndigheters ambisiøse mål for 2030, hvor kraftnæringen vil spille en nøkkelrolle. Samtidig ser vi også store muligheter i den nye grønne økonomien, og har derfor rigget oss, strukturelt og finansielt, for å kunne være med og ta posisjoner i tiden som kommer. Men vi kan ikke gjøre energiomstillingen alene, gode resultat kan bare skapes gjennom samarbeid. Bærekraft og partnerskap vil derfor være vår signatur i årene som kommer, sier Semmingsen.