-Troms Kraft har vedtatt at vårt oppdrag som selskap ikke lenger skal begrenses til sikker kraftforsyning, men at vi også skal bidra til å stanse klimaendringene. Rent konkret betyr det at vi her i Nord-Norge arbeider for en økt fornybarandel i energiforbruket, gjennom å forsterke nettet og arbeide for mer fornybar kraftproduksjon, sier direktør for samfunnskontakt Stein-Gunnar Bondevik.

Det var som en konsekvens av den nye strategien «Kraft til å endre» at selskapet etablerte Bærekraftsfondet, med et mål om å inkludere og få med seg så mange som mulig i den store omstillingen samfunnet står overfor. Grønn omstilling gjøres ikke av en enkelt sektor eller næringslivet alene, her må alle lag i samfunnet trå til, også frivillig sektor. Det er administrasjonssjef Frøydis Dalseng, sammen med bærekraftsdirektør Laurence Frémion Pitras og Bondevik som behandler søknadene til fondet.

-Det er gøy å se hvordan de beste søkerne virkelig har skjønt hensikten med vårt tiltak. Vi har fått mange gode, velbegrunnede søknader med klart fokus på bærekraft, både sosial, økonomisk og miljømessig. Gjennom vår støtte har vi nå bidratt til å både få ned energiforbruk og kostnader, blant annet gjennom varmepumper i klubbhus og LED-lys i lysløyper. Men vi har også fått inn mange andre kreative prosjekt, blant annet med fokus på sirkulærøkonomi hvor unge og gamle kommer sammen og lærer å reparere gammelt slik at det kan brukes om igjen. Dette er god bærekraft, innenfor alle tre dimensjoner, sier Frøydis Dalseng.

Bærekraftsfondet tildeler støtte to ganger i året, med søknadsfrist 1. november og 1. mai. Maksimalt støttenivå er kr. 50 000. Siste tildelingsrunde ble akkurat avsluttet, med tildelinger til åtte forskjellige lag og foreninger rundt om i fylket.

-Støtten gikk til veldig forskjellige og spennende formål, alt fra granulatsperrer ved fotballanlegg til snekkeraktiviteter for barn og unge. Det er veldig artig å se hvor kreative og engasjerte folk er i denne saken. Totalt sett er vi fornøyde med søknadsinngangen, men det kan fortsatt bli mer kamp om beinet. Søknadene er enkle og ubyråkratiske, det trengs ingen forkunnskaper. Neste søknadsfrist er om noen få måneder, vi håper frivillig sektor i området hiver seg rundt og blir med på bærekraftslaget, sier Laurence Frémion Pitras.