I et strålende vær ønsket adm. direktør i Troms Kraft Produksjon AS, Helge M. Eklund, de oppmøtte velkommen til markeringen. Pensjonert VTA - Paul Strandli som er en av de mange som deltok under utbyggingen av Guolas Kraftverk i perioden 1969-1971, ga de fremmøtte et historisk tilbakeblikk til utbyggingstiden.

Eklund orienterte om dagens Guolas kraftverk og kraftverkets viktige rolle i kraftforsyningen av landsdelen. Guolas Kraftverk som er sentral plassert i nettet, produserer 100% ren og fornybar energi. Dette er en svært viktig faktor i det «grønne skiftet», hvor ren elektrisk energi skal bidra til reduksjon i klimagassutslippene. Kraftverket bidrar også til stabile inntekter for kommunen i form av skatter, avgifter og konsesjonskraft. De siste årene har dette i snitt utgjort ca. MNOK 15 pr år. I tillegg til dette kommer lokale innkjøp og flere stabile arbeidsplasser.

Etter faglige innlegg var det konkurranse for skolebarna, og det var svært god respons på spørsmål om Watt, Volt og Ampere. Det ble også delt ut fem oppmerksomheter à kr 10.000,- til sentrale organisasjoner i Kåfjorddalen, hhv. Birtavarre Røde Kors, Kultur og næring i Indre Kåfjord, Kåfjord snøscooterforening, Indre Kåfjord idrettslag, samt Birtavarre Samfunnshus. I tillegg til dette fikk Birtavarre husflidslag støtte til innkjøp av ny plentraktor.

Arrangementet ble avsluttet med avduking av monumentet «Guolas – 50 år». Monumentet som er et pelton turbinhjul fra Guolas kraftverk, står sentralt plassert i Birtavarre sentrum ved husflidens lokaler. Troms Kraft Produksjon AS takker Birtavarre husflidslag for utmerket bistand til arrangementet og vi oppfordrer alle til å ta turen innom husflidslaget for å se på det fine handverket som blir utført av lagets medlemmer.