Pengene trenger ikke å gå til bærekraft-prosjekt alene, men i søknaden måtte man vise til hva man skal gjøre for å drive sin aktivitet grønnere. Troms Kraft setter av opp til kr 500 000 per år til dette formålet, og hver søknad har en øvre grense på kr 50 000. Mer informasjon om fondets retningslinjer finner du her.

Første søknadsfrist gikk ut 1. mai, og komitéen har nå vært i arbeid for å finne verdige mottakere. Det kom totalt 19 søknader, og av de har vi funnet fram til åtte verdige vinnere. Spennet er stort, både geografisk, formål og type organisasjon. Framtiden i våre hender i Tromsø har fått støtte for å lage fiksekvelder, med gjenbruk som et sentralt tema. Kulta i Tromsdalen har fått støtte til et prosjekt hvor sosial bærekraft står i spissen, med en forestilling i naturen hvor samisk kultur og fortellertradisjon blir vektlagt.

Nordreisa IL og Ulfstind IL har fått støtte til strømsparingsprosjekt på sine stadionanlegg, ved bruk av LED-teknologi. Birtavarre Husflidslag skal lage Spinnvill Rokkefestival, selvsagt med fokus på håndarbeid og bærekraftig klesproduksjon. Ungdomslaget Fram i Balsfjorden skal kjøpe inn symaskiner for å lage kurs for barn og unge i omsøm og redesign. På Vannøya skal de få tatt i bruk klubbhuset ved hjelp av ny, kortreist vannforsyning, mens idrettslaget Skarven på Yttersida har fått støtte til å installere varmepumpe i klubbhuset.

I Troms Kraft er vi veldig fornøyde med å ha fått inn mange gode søknader, og at lag og foreninger har vist vilje til å gå sammen med oss for å løfte bærekraft opp som et førende prinsipp for alle virksomheter, små eller store. Neste søknadsfrist er 1. oktober, og vi ser fram til nye søknader fra hele vårt nærområde. Komitéen vil bli ekstra glad om den nordnorske kreativiteten og humoren blir brukt i bærekraftens tjeneste, slik at vi får mange spennende og artige søknader å forholde oss til framover.

Oversikt over tildelinger ligger her