Foto Lebesby stockfoto

Åpent møte om vindkraft og industri i Lebesby

Troms Kraft Vind AS og Green Nordic AS ønsker gjennom Svartnakken vind- og ammoniakk AS å bygge vindkraftverk og ammoniakkfabrikk i Kjøllefjord. Nå inviterer vi næringsliv og innbyggere til åpent møte for å informere om planene, svare på spørsmål og lytte til innspill fra deg som bor i Lebesby.

Publisert 21.05.2024 (Oppdatert 22.05.2024)

Myndighetene startet i 2023 et Kraftløft for Finnmark for å styrke kraftproduksjonen i fylket. Troms Kraft Vind og Green Nordic mener det er viktig å kombinere lokal kraftproduksjon med lokal industriutvikling.

Gjennom vårt prosjekt Svartnakken Vind og Ammoniakk ønsker vi å utrede et vindkraftverk på Skjøtningberghalvøya og en ammoniakkfabrikk ved Kjøllefjord. Svartnakken vind og ammoniakk vil produsere fornybar kraft og grønn ammoniakk til fiskeflåten og maritim sektor. Vårt mål er at ny industri i Kjøllefjord skal styrke sysselsettingen, næringsutviklingen og samfunnsutviklingen i Lebesby kommune.

Vi ønsker å finner ut hvordan vi kan bidra til samfunns- og næringsutviklingen i Lebesby. Derfor inviterer vi politikere, næringsliv og innbyggere til åpne møter i Kjøllefjord.

Åpent frokostmøte for næringsliv:
Hotel Nordkyn 4. juni 2024 klokken 08:00 – 10:00

Hvilke muligheter gir vindkraft og ammoniakkproduksjon for næringslivet på Nordkyn?
Troms Kraft Vind og Green Nordic vil orientere og lytte til dine ønsker for lokal næringsutvikling. Vi serverer kaffe og frokost.

***

Åpent møte for innbyggere
Hotel Nordkyn 4. juni 2024 klokken 18:00 – 20:00

Hvordan vil innbyggerne i Lebesby kommune bli involvert og kunne påvirke utformingen av vindkraftverket og plassering av ammoniakkfabrikken? Troms Kraft Vind og Green Nordic orienterer og lytter til innspill. Vi serverer pizza og mineralvann.

Alle er velkommen!