Finansiell informasjon

Nøkkeltall og offisielle regnskap for konsernet. Troms Kraft leverer regnskap tre ganger i året.

Til årsrapporter

 

Nøkkeltall

Resultatregnskap

Tall i hele 1000 2018 2017
Driftsinntekter 4 862 774 3 868 067
EBITDA 573 581 427 584
Driftresultat 427 028 288 193
Resultat før skatt 325 096 163 397

Balanse

Egenkapital 1 168 320 980 660
Netto rentebærende gjeld 2 824 765 3 530 525
Egenkapitalandel 20 % 17.3 %

Copyright © 2018 Troms Kraft AS