Finansiell informasjon

Nøkkeltall og offisielle regnskap for konsernet. Troms Kraft leverer regnskap tre ganger i året.

Til årsrapporter

 

Nøkkeltall

Resultatregnskap

Tall i hele 1000 2017 2016
Driftsinntekter 3 868 067 3 524 949
EBITDA 427 584 463 090
Driftresultat 288 193 244 041
Resultat før skatt 163 397 379 264
Resultat etter skatt 75 051 287 558

Balanse

Egenkapital 980 660 980 660
Netto rentebærende gjeld 3 530 525 3 338 965
Egenkapitalandel 17.3 % 23,3 %

Copyright © 2018 Troms Kraft AS