Fakken Skjermdump

Troms Kraft Vind

Denne siden om Troms Kraft Vind er under utarbeidelse

Fakta om Troms Kraft Vind

Kraftproduksjonen vår leveres av Troms Kraft Produksjon og Troms Kraft Vind, heleide datterselskap av Troms Kraft AS. Troms Kraft Vind eier og har driftsansvar for ett vindkraftverk, og jobber med utvikling av ny kraftproduksjon fra vindkraft. Totalt produserer Troms Kraft ca. 1100 GWh, som tilsvarer årsforbruket til nærmere 50 000 husstander.

Bærekraftig kraftproduksjon
– en forutsetning for det grønne skiftet

Fornybar energi er en del av løsningen på de globale og lokale klimautfordringene.

Vindkraft er en utømmelig, fornybar og utslippsfri energikilde. Er det noe vi har mye av her i nord, så er det vær. For å nå klimamålene er utnyttelse av vindressursene et viktig bidrag, og vinden er sterkest på de årstidene hvor energibehovet er størst. I 2012 åpnet Troms Kraft vår første-, og den gang Nord-Norges største vindkraftverk; Fakken på Vannøya i Karlsøy kommune.

Vi står overfor et historisk energiskifte, hvor elektrifisering vil spille en sentral rolle. Med elektrisk strøm som kjerneprodukt, skal Troms Kraft være en aktiv part i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Det stiller krav, ikke bare til vår egen kraftproduksjon – vi skal legge til rette for at også andre kan ta del i det grønne skiftet. Derfor er konsernets visjon: Kraft til å endre – sammen!

Kontakt oss

Hilde Sjurelv portrett

Hilde Sjurelv

Administrerende direktør

+47 913 21 000
Send e-post

Geir Håvard Hanssen portrett

Geir Håvard Hanssen

Forretningsutvikler / Gávpeovddideaddji

+47 950 52 001
Send e-post