Kåfjorddalen

Troms Kraft Produksjon

Vi produserer strøm fra den 100 % fornybare energikilden vannkraft.

Fakta om Troms Kraft Produksjon

Kraftproduksjonen vår leveres av Troms Kraft Produksjon og Troms Kraft Vind, heleide datterselskap av Troms Kraft AS. Troms Kraft Produksjon eier og har driftsansvar for 10 vannkraftverk. Totalt produserer Troms Kraft ca. 1100 GWh, som tilsvarer årsforbruket til nærmere 50 000 husstander.

Bærekraftig kraftproduksjon
– en forutsetning for det grønne skiftet

Fornybar energi er en del av løsningen på de globale og lokale klimautfordringene.

Vannkraft er unik som grønn energikilde. Alt vann som brukes i kraftproduksjonen kan gjenbrukes – ingenting forsvinner eller endres. Det er også svært lave klimagassutslipp knyttet til vannkraftproduksjon. Troms Kraft har gjort vann om til strøm i flere generasjoner. I dag er store deler av vannkraften bygd ut i Norge, men det pågår et kontinuerlig arbeid med å optimalisere eksisterende anlegg for å øke virkningsgrad og ytelse.

Vindkraft er også en utømmelig, fornybar og utslippsfri energikilde. Er det noe vi har mye av her i nord, så er det vær. For å nå klimamålene er utnyttelse av vindressursene et viktig bidrag, og vinden er sterkest på de årstidene hvor energibehovet er størst. I 2012 åpnet Troms Kraft vår første-, og den gang Nord-Norges største vindpark; Fakken på Vannøya i Karlsøy kommune.

Vi står overfor et historisk energiskifte, hvor elektrifisering vil spille en sentral rolle. Med elektrisk strøm som kjerneprodukt, skal Troms Kraft være en aktiv part i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Det stiller krav, ikke bare til vår egen kraftproduksjon – vi skal legge til rette for at også andre kan ta del i det grønne skiftet. Derfor er konsernets visjon: Kraft til å endre samfunnet – sammen!

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon. Troms Kraft er forpliktet til følgende:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
  • Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten
  • Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Fakken panorama

Våre kraftverk

Vannkraftverkene til Troms Kraft Produksjon er lokalisert i 6 ulike kommuner i Troms.

Ledergruppen i Troms Kraft Produksjon

Helge M. Eklund portrett

Helge M. Eklund

Administrerende direktør / CEO Troms Kraft Produksjon

+47 481 97 522
Send e-post

Svein Erik Thyrhaug portrett

Svein Erik Thyrhaug

Avdelingssjef Plan/Vindkraft

+47 906 40 908
Send e-post

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Avdelingssjef Vannkraft

+47 906 23 590
Send e-post

Øystein Aspenes portrett

Øystein Aspenes

HMSK-koordinator

+47 901 04 024
Send e-post

Kontakt Troms Kraft Produksjon

Sentralbord: 77 60 11 00 --> tastevalg 2
Epost: post.tkp@tromskraft.no

Fakturainformasjon:

Faktura via EHF: Org.nr.: 979 152 116
Faktura på epost: faktura med underlag i et samlet PDF-vedlegg til faktura.tkp@tromskraft.no

Postadresse:
Troms Kraft Produksjon AS
Postboks 6116
9291 Tromsø

Besøksadresse:
Evjenvegen 34
9024 Tomasjord

Se lokasjon i Google Maps