PRESSEMELDING

- Jeg er veldig fornøyd med at vi både leverer på vårt oppdrag om å sikre samfunnet stabil tilgang til elektrisitet, og samtidig bidrar så mye til offentlig velferd – både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier konsernsjef Semming Semmingsen.

Av de 260 millionene til utbytte går 156 millioner til majoritetseier Troms Holding, og 104 millioner til Tromsø kommune. I tillegg får minoritetseierne i datterselskapet Arva, som er Bodø Energi og Dragefossen, også et samlet utbytte på 72 millioner kroner.

- Resultatet kommer av god underliggende drift i alle datterselskap. Det er vi godt fornøyd med. Det kommer eierne til gode, samtidig som det muliggjør store investeringer for å møte et stadig økende kraftbehov, sier styreleder Inge K. Hansen.

Historisk høyt skattenivå
Av årsresultatet utgjør skattekostnaden til staten 301 millioner kroner.

- Økt grunnrenteskatt på vannkraft har bidratt til en rekordhøy skattebelastning i 2023, sier Semmingsen.

Store inntekter til vertskommunene
Troms Kraft har kraftproduksjon i syv kommuner i dag. Vår produksjonsvirksomhet bidro i 2023 med kommunale inntekter på i overkant av 50 millioner kroner, fordelt på eiendomsskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgift, produksjonsavgift og fortjeneste fra konsesjonskraft.

- Det er positivt at vår virksomhet bidrar til kommunal velferd i distriktene. Vi mener det er både viktig og riktig at vertskommunene for kraftproduksjonen sitter igjen med en betydelig andel av verdiskapingen fra våre kraftverk, sier Semmingsen.

Oppstilling av hovedtall fra årsregnskapet 2023: