Bestill varsel om strømstans

Som kunde hos Troms Kraft kan du motta varsel på SMS eller epost om arbeid i strømnettet, det vil si planlagt strømstans. 

 

Som bruker av tjenesten blir du varslet på forhånd når vi planlegger strømstans i et område der du er registrert som eier/bruker av et anlegg. Alt du trenger å gjøre er å logge inn her på vår hjemmeside og oppdatere din kontaktinformasjon med korrekt mobilnummer eller epostadresse som du ønsker å bli varslet på. Man kan legge inn særskilt kontaktinformasjon pr.anlegg.

Har du spørsmål vedrørende dette, kontakt vårt kundesenter på 815 52 999

 

 

 

Planlagt strømstans

 

LENVIK 23.02.2017

Kunder på Medskjer utkobles torsdag 23 februar kl 09:15 til kl 11:30 pga arbeid i lavspentnettet

 

TRANØY 23.02.2017

Mølnelv utkobles torsdag den 23. februar kl 09:00 til kl 10:00 pga arbeid i høyspentnettet.

 

LENVIK 23.02.2017

Kunder i Jøvik utkobles torsdag 23.februar kl 12:15 til kl 15:00 pga arbeid i lavspentnettet.

 

DYRØY 23.02.2017

Område fra Tangen til Sandvikkrysset utkobles torsdag den 23. februar kl. 09:00 til 14:00 pga arbeid i høyspentnettet.

 

Henvendelser ang. strømstans rettes til:
Troms Kraft Nett AS
tlf: 815 52 999

Ved feil:

Ved strømbrudd legges informasjon ut på vår feilmeldingstelefon: 815 52 999. 

 

Vi kan på nåværende tidspunkt ikke tilby varsling ved strømbrudd forårsaket av feil. Dette fordi vi i feilsituasjoner setter alle beredskapsressurser inn på å lokalisere og reparere feilen.