Nett og nettleie

 

 

Døgnet rundt ivaretar Troms Kraft nærmere 10.000 kilometer strømlinjer. Linjer som trenger vedlikehold og som må fornyes om vi skal være i stand til å levere stabil og sikker strøm til deg. De siste årene har du som innbygger i vårt konsesjonsområde betalt en lavere nettleie enn mange andre i landet. Det skal du fortsatt gjøre - også i 2017. Prisene forblir uendret fra fjoråret.  

 

For nettleiepriser se her »

  

Som nettkunde betaler du din lokale netteier for distribusjon av elektrisk kraft fram til boligen din. Nettvirksomheten drives som et monopol og er regulert av myndighetene gjennom Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). I Norge i dag finnes det om lag 130 nettselskap, ett per geografisk område og innbyggerne kan derfor ikke velge nettselskap.

 

Nettleien har en fast og en variabel del. Den variable delen regnes per kilowattime forbrukt, slik at de kundene som bruker mest strøm betaler mest nettleie.

  

Hvordan fastsettes nettleien?

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som årlig bestemmer inntektsrammen til hvert enkelt nettselskap. Rammen skal over tid dekke kostnadene ved vedlikehold, drift og avskrivning av nettet. Og nettleien avhenger av hvor mye dette koster.  

 

Det er ingen sammenheng mellom nettleie og kraftpris. Nettleien du betaler fastsettes ved inngangen av et nytt år, og forblir fast gjennom hele året. Kraftprisen er en omsettelig vare som kjøpes og selges på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool.

 

Hva går nettleien til?

Vår kundeservice får ofte spørsmålet: Hva går den til, nettleien? En tredel går til offentlige myndigheter og til drift og utbygging av det nasjonale sentralnettet, to tredeler går til Troms Kraft Nett. Vår andel av inntektene dekker drift, vedlikehold og investeringer i vårt nett.

 

Nettleie- og tilknytningsvilkår

Vilkår for nettleie.
Vilkår for tilknytning.