Kraft og kraftpriser

Kraft og kraftpriser 

 

Troms Kraft omsetter ikke kraft, verken til privat- eller næringskunder. Konsernet eier kraftnettet i 15 av 25 kommuner i Troms, og i vårt nettområde er det flere kraftleverandører. For informasjon om kraftpriser må du kontakte din kraftleverandør eller besøke Konkurransetilsynets hjemmeside.

Dersom du ikke har valgt kraftleverandør plikter ditt lokale nettselskap å levere strøm til deg inntil du får valgt kraftleverandør og inngått ordinær kraftleveringsavtale.

I de første seks ukene kan nettselskapet maksimalt sette kraftprisen lik spotprisen på den nordiske kraftbørsen med 5 øre/kWh i ekstra tillegg, eksklusive avgifter. Men du bør snarest velge kraftleverandør, da nettselskapet kan øke sin pris etter denne seksukers-perioden.

Inntil du har inngått ordinær kraftleveringsavtale vil du mimimum hver tredje måned få en påminnelse fra nettselskapet om at du snarest må velge leverandør

 

Oversikt over kraftleverandører i vårt område:

 • Askøy Energi Kraftsalg AS 
 • Barents Energi AS
 • Eidsiva Marked AS 
 • Elkraft AS 
 • Energi Salg Norge AS 
 • Fitjar Kraftlag P/L 
 • Fjordkraft AS 
 • Fortum Markets AS 
 • Gudbrandsdal Energi AS 
 • Hafslund Strøm AS
 • Haugaland Kraft AS 
 • Helgelandskraft AS 
 • Hurum Kraft AS 
 • Hålogaland Kraft AS Marked 
 • Ishavskraft AS 
 • Istad Kraft AS 
 • Kraftinor AS 
 • Kvam Kraftverk AS 
 • Lier Everk AS
 • LOS AS 
 • Lyse Handel AS 
 • Luster Energiverk AS
 • Lærdal Energi AS
 • Malvik Everk AS Kraft kraft
 • Max Kraft AS
 • Meløy Energi AS 
 • Nord Trøndelag Energiverk AS
 • Nordvest Kraft AS 
 • Nordmøre Energiverk AS 
 • Norgesenergi AS
 • Rauma Energi Kraft AS
 • Ringeriks-Kraft Strøm AS 
 • Røros E-verk AS
 • SFE Kraft AS 
 • Sjøfossen Energi AS 
 • SKS Kraftsalg AS 
 • Stranda Energi AS
 • Svorka Energi AS Kraft 
 • Stange Energi AS
 • Sunnfjord Energi AS
 • Tafjord Energi AS
 • Trondheim Kraft AS
 • Trønderenergi Kraft AS
 • Tussa Energi AS
 • Ustekveikja Energi AS 
 • Valdres Energi AS Kraft 

 

 

Logg inn min side
Planlagt strømstans

Feil i strømnettet

TROMSØ 21.12.2014

Planlagt strømstans

Ingen planlagte utkoblinger

 

Varsling ved planlagt strømstans - Bestill her »