Feil og strømstans
 

 

Bli varslet om planlagt strømstans

 

Vi ønsker å gi våre kunder best mulig kundeservice. Derfor endrer vi rutinene for varsling av planlagt strømstans. Varsel gjennom kunngjøringsannonse opphører og erstattes av direkte varsel på SMS eller e-post. Du vil kun bli varslet om planlagt strømstans som berører din adresse.


Logg deg inn med kunde- og målernummer (du finner dette på faktura fra Troms Kraft) og kryss av for hvordan du ønsker å bli varslet.

 

Feilmelding

For informasjon om feil eller melding av feil i strømnettet, ring 815 52 999.

 

Et strømbrudd kan ha mange årsaker som vind, lynnedslag, teknisk feil eller graveuhell. 

 

Tips ved feil:

  1. Sjekk om naboene har strøm. Dersom naboene har strøm bør du ta en kontroll av ditt eget anlegg. Dersom flere hus er uten strøm ligger feilen sannsynligvis hos Troms Kraft. Har du hørt smell, sett lysglimt eller røyk, er dette informasjon som kan hjelpe oss å rette feilen. Ta kontakt på feilmeldingstelefonen.
  2. Sjekk alle sikringene i sikringsskapet for å utelukke at det ikke er en feil du selv kan rette opp.   NB! Har du luftledninger til huset er hovedsikringene ofte plassert på loftet.
  3. Sjekk jordfeilbryteren. Dersom denne har slått seg ut har du en jordfeil. Du kan forsøke å slå den den på igjen. Les mer om jordfeil og hva du kan gjøre her

 

Strømstans

Klikk her for meldinger om arbeid i strømnettet

 


 

 

 

 

 

 

 

Planlagt strømstans