Skal du bygge?

 Skal du bygge?

God planlegging kan spare deg som byggherre for penger og ergrelser. Det kan derfor være gunstig å komme i dialog med Troms Kraft så tidlig som mulig slik at en får sett på prosjektet i en tidlig fase.

 

For nye installasjoner ønsker vi at anlegget blir meldt av en installatør. Det er derfor viktig at du som kunde kontakter installatør så tidlig som mulig i prosessen.  Installatøren er kundens bindeledd mot Troms Kraft Nett (TKN), og skal ha alle henvendelser angående anlegget.

 

Troms Kraft Nett beregner anlegget og sender brev til kunden om anleggsbidrag. Når TKN har mottatt aksept på anleggsbidraget, bestiller TKN fremføring av strøm av Troms Kraft Entreprenør.

 

Troms Kraft Entreprenør kontakter kunden for å koordinere gravearbeidet.

 

Har du byggestrøm, kan det være gunstig å si denne opp. Byggestrømmen kobles fra først når boligen blir spenningssatt.

 

Så snart installasjonen er ferdig, sender installatøren ferdigmelding til TKN med opplysninger om hvem som er nettkunde (skal motta regning på nettleie). Når ferdigmeldingen er mottatt av TKN, er det klart for montering av strømmåler.