Logg inn for måleravlesning

Registrer gjerne måleravlesning månedlig, det vil gi deg bedre kontroll over forbruket og faktura vil bli mer korrekt.

Du kan lese av måleren så ofte du ønsker på følgende måter:

- Nett: tromskraft.no/privat/avlesning

- Avlesningstelefon: 800 33 143 (Gratis fra fasttelefon)

- SMS

- Eller kontakt Kundeservice på tlf 815 52 999

Vi tilbyr påminnelse om avlesning pr epost eller sms dersom ønskelig.

  

Måleravlesning på hytter / FRITIDSBOLIG

Det er viktig å registrere måleravlesning jevnlig, slik at faktura vil bli mer korrekt. Dersom du ikke benytter fritidsboligen på vinteren, bør du lese av måler og kontakte kundeservice med oppgitt målerstand og opplyse at det ikke vil brukes strøm fram til årsskiftet slik at årsavregningen blir korrekt.

Logg inn min side