Konsernet

 

 

  • Etablert i 1898
  • Eies av Troms Fylkeskommune (60%) og Tromsø kommune (40%)
  • Produserer, distribuerer og selger kraft.
  • En av Norges største netteiere med et kraftlinjenett som strekker seg over 10.000 kilometer i tildels svært utfordrende topografi
  • Nettkonsesjon i 15 av 24 kommuner i Troms
  • Eier ni vannkraftverk og en vindpark; Fakken på Vannøya i Karlsøy kommune 
  • Omkring 370 medarbeidere
  • Hovedkontor i Tromsø