Fra 01.11.2016 har sponsorvirksomheten blitt overført til andre deler av Troms Kraft konsernet.
 
Dersom du ønsker å søke om støtte eller vite mer, vennligst ta kontakt med oss på sponsor@tromskraft.no