Våre kraftverk

Troms Kraft 

Troms Kraft ble etablert i 1898 og åpnet i 1913 Troms sitt første kommunale vannkraftverk, i Simavika. Siden den gang har nye kraftverk kommet til og Troms Kraft er blitt en av de største vannkraftprodusentene i landsdelen. Mer om vår og fylkets krafthistorie finner du ved å klikke her.

 

Våre kraftverk

Troms Kraft Produksjon AS produserer fornybar energi ved ni heleide vannkraftverk og en vindpark i Troms. Totalt produserer disse om lag 688 GWh,  noe som tilsvarer årsforbruket til nærmere 34400 husstander.

 

To av Troms Krafts tidligere heleide kraftverk, Skibotn og Lavka, ble i 2012 overført til selskapet Troms Kraftforsyning og Energi AS hvor Troms Kraft eier 66,67 prosent og Jämtkraft AB eier 33,33 prosent. For mer informasjon om disse kraftverkene samt selskapet, klikk her.

 

Alle produksjonstall er 7-års gjennomsnittlig produksjon per 2015.

 

Skarsfjord kraftverk
SKARSFJORD

Tromsø kommune

 

- Bygd i 1922
- Francis turbin
- Produksjon 17,5 GWh
- Fallhøyde 152 m.
- Magasinkapasitet 9.8 GWh

Bergsbotn kraftverk
BERGSBOTN

Berg kommune

 

- Bygd i 1986
- Francis turbin
- Produksjon 26 GWh
- Fallhøyde 353 m.
- Magasinkapasitet 21.59 GWh

Lysbotn kraftverk
LYSBOTN

Lenvik kommune

 

- Bygd i 1991
- Francis turbin
- Produksjon 27,8 GW
- Fallhøyde 112 m.
- Magasinkapasitet 21.59 GWh

Osteren kraftverk
OSTEREN

Torsken kommune

 

- Bygd i 1984
- Francis turbin
- Produksjon 13,5 GWh
- Fallhøyde 137 m.
- Magasinkapasitet 1.73 GWh

Guolas kraftverk
GUOLASJOKKA

Kåfjord kommune

Største kraftverk 

- Bygd i 1971
- Pelton turbin
- Produksjon 314 GWh
- Fallhøyde 713 m.
- Magasinkapasitet 224.78 GWh

Rottenvik kraftverk
ROTTENVIK

Lyngen kommune

 

- Bygd i 1952, ny
  stasjon sto ferdig 2010
- Pelton turbin
- Produksjon 16,2 GWh
- Fallhøyde 460 m.
- Magasinkapasitet 2.9 GWh

Dividalen

DIVIDALEN

Målselv kommune

 

- Bygd i 1972
- Francis turbin

- Produksjon 131 GWh
- Fallhøyde 289m.
- Magasinkapasitet 89,56 GWh

Sørfjord kraftverk
SØRFJORD AS

Dyrøy kommune

 

- Bygd i 1988
- Pelton turbin
- Produksjon 1,7 GWh
- Fallhøyde 122 m.
- Magasinkapasitet 3 mill. m3

Tverrelva kraftverk
TVERRELVA

Lenvik kommune

Minste kraftverk 

- Bygd i 1985
- Pelton turbin
- Produksjon 1,8 GWh
- Fallhøyde 370 m.
- Magasinkapasitet 3 mill. m3

  FAKKEN VINDPARK

  Vannøya, Karlsøy kommune

 - Byggestart 2010

 - Satt i drift i 2012 

 - 18 vindturbiner.
 - Navhøyde 80 meter
 - Produksjon er 139 GWh