Presse

Her finner du kontaktinformasjon til våre pressekontakter i tillegg til pressemeldinger og andre nyheter fra konsernet.

 

Pressekontakter 

  

Troms Kraft AS / Konsernet

Konsernsjef Semming Semmingsen

Telefon: 915 77 915

E-post: semming.semmingsen@tromskraft.no

 

Troms Kraft Nett AS

Driftsforstyrrelser:

Driftssjef: Per-Magne Johansen

Telefon: 907 31 502

E-post: per-magne.johansen@tromskraft.no

 

eller

 

Avdelingssjef Montasje: Torfinn Salmi

Telefon: 481 08 548

E-post: torfinn.salmi@tromskraft.no

 

Øvrige henvendelser:

Adm. dir. Erling Dalberg

Telefon:  908 80 022

E-post: erling.dalberg@tromskraft.no

 

eller

 

Avdelingssjef kunde: Hege Villumstad

Telefon:  915 15 750

E-post: hege.villumstad@tromskraft.no

 

Troms Kraft Produksjon AS

Adm. dir. Helge M. Eklund

Telefon: 481 97 522

E-post: helge.eklund@tromskraft.no

 

Ishavskraft AS

Adm. dir. Stig Hansen

Telefon: 907 75 716

E-post: stig@ishavskraft.no

 

Switch Nordic Green AB

VD Jan Inge Johnsen

Telefon: +46 72-717 53 22

E-post: jan.johnsen@nordicgreen.se