Visjon og verdier

Visjon: Forenkle – forbedre – fornye

Vår visjon er å forenkle, forbedre og fornye Troms Kraft, slik at vi også i framtiden kan ivareta vårt viktige samfunnsoppdrag og bidra med kraft til vekst og fremgang for den regionen vi lever og virker i.

Forenkling, forbedring og fornying er en «rød tråd» i vår strategi, der kjernevirksomhetsbegrepet klargjøres ytterligere, ambisiøse mål er satt og strategier er utviklet.

Disse vil igjen legge grunnlag for nye handlingsplaner som skal iverksettes. Situasjonen for Troms Kraft er fortsatt krevende og krever klokskap, handlekraft og vilje til endring.

Verdier

Det sies om en bedrifts verdier at de «finner du ikke på en vegg, eller i et dokument. De finner du i hver enkelt ansatts handlinger». Verdiene beskriver hvem vi er, hvordan vi handler og samhandler, og hvordan vi fremstår overfor våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.

Våre fire verdier har vi funnet frem til blant annet gjennom en spørreundersøkelse gjennomført blant Troms Krafts ansatte i november 2014.

Ansvarlig

Profesjonell

  • Vi utfører vårt yrke med nøyaktighet og grundighet
  • Vi utøver vår virksomhet i tråd med samfunnets normer
  • Vi stiller høye krav til oss selv og har fokus på kundens og samfunnets behov for våre tjenester

Handlekraftig

  • Vi er løsningsorienterte og får ting gjort 
  • Vi er modige og ser etter muligheter
  • Vi er en lærende organisasjon og ønsker kontinuerlig å forbedre oss

Raus

  • Vi involverer våre kolleger og samarbeidspartnere 
  • Vi behandler våre medmennesker slik vi selv ønsker å bli behandlet
  • Vi viser interesse for andres kompetanse

Les om HMS i  konsernet Troms Kraft

Les de etiske retningslinjer i  konsernet Troms Kraft

Copyright © 2017 Troms Kraft AS