Skibotn kraftverk

Fakta

  • Bygd i 1980 
  • Francis turbin 
  • Produksjon 371 GWh
  • Årets produksjon 321 GWh
  • Fallhøyde 430 m. 
  • Magasinkapasitet 220.4 GWh
  • Installert effekt 72 MW

Kontaktperson

Eivind Andersen

Telefon: +47 906 23 590

Epost: eivind.andersen@tromskraft.no 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS