Skarsfjord kraftverk

 

Fakta

  • Bygd i 1922 (renovert 1994) 
  • Francis turbin 
  • Produksjon18 GWh
  • Årets produksjon 17 GWh 
  • Fallhøyde 152 m. 
  • Magasinkapasitet 9.8 GWh
  • Installert effekt 4 MW

Kontaktperson

Eivind Andersen

Telefon: +47 906 23 590

Epost: eivind.andersen@tromskraft.no 

 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS