Kraftverk

Troms Kraft Produksjon AS produserer fornybar energi ved 11 vannkraftverk og en vindpark i Troms. Totalt produserer disse omlag 1000 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til nærmere 50 000 husstander. 

Troms Kraft har lang tradisjon for å utvikle nye vannkraftprosjekter. På 50- og 60-tallet ble store deler av vannkraften bygget ut. Mange av disse byggverkene står fortsatt og durer og går – og gir oss lys og varme.

På 90-tallet var store deler av vannkraften bygget ut i Norge, og man rettet fokus mot andre energikilder. Vind var en av dem. Troms Kraft igangsatte flere prosjekter, både alene og med andre samarbeidspartnere. I september 2012 åpnet Nord-Norges hittil største vindkraftpark, og Troms Krafts eneste; Fakken på Vannøya i Karlsøy kommune. 

 

BERGSBOTN KRAFTVERK

DIVIDALEN KRAFTVERK

FAKKEN VINDPARK

GOULAS KRAFTVERK

LAVKA KRAFTVERK

LYSBOTN KRAFTVERK

OSTEREN KRAFTVERK

ROTTENVIK KRAFTVERK

SKARSFJORD KRAFTVERK

SKIBOTN KRAFTVERK

SØRFJORD KRAFTVERK

TVERRELVA KRAFTVERK

Copyright © 2017 Troms Kraft AS