Konsernstyret

Konsernstyret består av 7 medlemmer, herav to valgt av og blant de ansatte.

Inge K. Hansen

Styreleder

Kristin Bjella

Nestleder

Bjarne Borgersen

Styremedlem

Mai-Lill Ibsen

Styremedlem

Alf Eirik Røkenes

Styremedlem

Anita Foshaug

Ansattevalgt styremedlem

Tore Nilsen

Ansattevalgt styremedlem

Varamedlemmer

Perry Strømdal
Marion Høgmo
Geir-Arne Sørensen
Ann Kristin Sørensen 

Ansattevalgte varamedlemmer

Jostein Jerkø
Marian Willumsen
Petter Chruickshank
Anne Lise Hansen

Revisor

KPMG 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS