Om konsernet

Troms Kraft 

  • Ble etablert i 1898
  • Eies av Troms Fylkeskommune (60%) og Tromsø kommune (40%)
  • Produserer, distribuerer og selger kraft.
  • En av Norges største netteiere med et kraftlinjenett som strekker seg over 10.000 kilometer i tildels svært utfordrende topografi
  • Har nettkonsesjon i 15 av 24 kommuner i Troms
  • Eier 11 vannkraftverk og en vindpark
  • Eier 2 sluttbrukerselskap; Ishavskraft i Norge og Nordic Green Energy i Sverige/Finland.
  • Har omkring 300 medarbeidere
  • Har hovedkontor i Tromsø

Copyright © 2017 Troms Kraft AS