Om oss


 

Troms Kraft er landsdelens ledende energikonsern. Vi er en betydelig kraftprodusent og entreprenør, en av landets største netteiere og sterkt engasjert innen utvikling og salg av ny fornybar energi. 

 

Troms Kraft deler sin virksomhet inn i følgende forretningsområder: 

 

  • Kraftproduksjon
  • Nettvirksomhet
  • Entreprenørvirksomhet
  • Salg av kraft til sluttbrukere

 

Troms Kraft har hovedkontor i Tromsø, nettkonsesjon i 15 av 24 kommuner i Troms fylke og sluttbrukervirksomhet i Sverige og Finland så vel som i Norge. Totalt har konsernet om lag 370 medarbeidere.