Nett og nettleie

  

  

om nettleie

Som nettkunde betaler du din lokale netteier for distribusjon av elektrisk kraft fram til boligen din. Nettvirksomheten drives som et monopol og er regulert av myndighetene gjennom Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). I Norge i dag finnes det om lag 130 nettselskap, ett per geografisk område og innbyggerne kan derfor ikke velge nettselskap.

 

Nettleien har en fast og en variabel del. Den variable delen regnes per kilowattime forbrukt, slik at de kundene som bruker mest strøm betaler mest nettleie.

 

For nettleiepriser, se prisinformasjon.

 

Nettleie- og tilknytningsvilkår

Vilkår for nettleie.
Vilkår for tilknytning.