Kontakt oss
Telefon: 04925

Fra utlandet: +47 915 04 925 

E-post: kunde@tromskraft.no

Besøksadresse: Evjenvegen 34, Tomasjord, Tromsø

Åpningstid: Mandag til fredag kl 08:00 - 16:00

Postadresse: Troms Kraft AS 9291 Tromsø

 

Avlesning av måler:

Gratis grønt nummer: 800 33 143

Måleravlesning via web

 

Feilmelding

Telefon: 04925

Her gis informasjon over feil i strømnettet og man kan melde fra om nye feil.

 

Gravemelding

Alle kommuner telefon: 09146

E-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no

 

Enova

Gratis ENØK rådgivning på telefon: 800 49 003