Finansiell informasjon

Nøkkeltall og offisielle regnskap for konsernet. Troms Kraft leverer regnskap tre ganger i året.

Til årsrapporter

 

Nøkkeltall

Resultatregnskap

Tall i hele 1000 2016 2015
Driftsinntekter

3 524 949

2 118 010

EBITDA

463 090

524 378

Driftresultat

244 041

375 503

Resultat før skatt 379264 153420
Resultat etter skatt 287558 83570

Balanse

Egenkapital

899 058

1 497 737

Netto rentebærende gjeld

3 338 965

3 547 648

Egenkapitalandel

17.0 %

23,3 %

Copyright © 2017 Troms Kraft AS