Fakken vindpark

Alle vindturbinene er montert

2. juli 2012 skrev Troms Kraft historie; da ble den aller siste turbinen i vår aller første vindkraftpark mekanisk montert. Nå står 18 vindmøller ferdig montert på Fakken, og for to uker siden trykket administrerende direktør i Troms Kraft Produksjon, Anna Maria Aursund, på knappen og satte i bevegelse de tre første turbinene. De produserer nå strøm som transporteres via det nye nettet til kunder i Karlsøy og Tromsø kommune. De øvrige turbinene kommer fortløpende i produksjon.

 

For mer informasjon se våre nyhetsbrev

 

 
Montasje mai 2012

 


Plassjef Therese Høy                                                           Foto: Troms Kraft

 

Om vindparken

21. november 2008 fikk Troms Kraft konsesjon for bygging av Fakken vindpark på Vannøya i Karlsøy kommune. Troms Kraft Nett fikk samtidig konsesjon for bygging av ny kraftlinje på totalt 34 kilometer fra vindparken til Ringvassøy transformatorstasjon i Hessfjord.

 

Fakken vindpark skal bestå av 18 vindturbiner utover et areal på 3,5 km2. Vindturbinene vil ha en samlet produksjon på cirka 138 GWh, noe som tilsvarer forbruket til omkring 7 000 husstander.

 

Byggingen av Fakken vindpark og en ny kraftlinje vil gi positive lokale ringvirkninger gjennom tjenestekjøp, økte skatteinntekter, legge til rette for næringsutvikling og styrke forsyningssikkerheten i Karlsøy kommune. Utbyggingen av disse to prosjektene vil samlet sysselsette 170 årsverk over 2 år.

 

Troms Kraft vil tidlig våren 2012 ta et steg videre i realiseringen av et nytt viktig satsingsområde innen produksjon av ny fornybar energi. Da ankommer vindturbinene med båt i Vannavalen på Vannøya.

 

 

Enova har gitt støtte til Fakken vindpark. Gjennom støtten har Enova bidratt til å utvikle markedet for norsk landbasert vindkraft. Utbyggingen av Fakken vindpark har bidratt til viktig kompetansebygging og erfaring for en fremtidig norsk vindkraftnæring.

Milepæler

Artikkel mangler

Brødtekst kommer her